dr. hab., prof UPH  


zbigniew.kasprzykowski@uph.edu.pl

 

Zakład Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej

Instytut Biologii

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. B.Prusa 12

tel. (48) 25 6431328

   
cv    zb
zainteresowania badawcze  
projekty badawcze  
dydaktyka  
towarzystwa naukowe  
publikacje  
wyprawy i ekspedycje naukowe  
 

CV

 • 1992 - 1997 studia wyższe: Wyższa Szkoła Rolniczo - Pedagogiczna w Siedlcach Wydział Rolniczy, Kierunek Biologia

 • Czerwiec 1997 - tytuł magistra, obrona pracy magisterskiej pt. „Rozmieszczenie i liczebność cietrzewi Tetrao tetrix na Równinie Kurpiowskiej”  wykonanej w Zakładzie Zoologii pod kierunkiem dr Wiesława Walankiewicza

 • od 10.1997 stanowisko asystenta w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Akademii Podlaskiej w Siedlcach

 • czerwiec 2005 tytuł doktora, obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wielkości i struktury skupiska lęgowego na wybrane parametry populacji gawrona Corvus frugilegus” wykonanej w Instytucie Biologii Akademii Podlaskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Boguckiego

 • od 10.2005 stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Akademii Podlaskiej w Siedlcach, teraz Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

 • maj 2015 - stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, osiagnięcie pt. "Czynniki wpływające na rozród bąka Botaurus stellaris"

hobby, zainteresowania

 • turystyka (spływy kajakowe)
 • fotografia przyrodnicza
 • starożytny Egipt
 • psychologia ewolucyjna

Przynależność do towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne
 • European Ornithologists’ Union     link
 • Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING link
 • Stacja Ornitologiczna PAN    link

 

Zainteresowania badawcze

 • Biologia i ekologia ptaków kolonijnych
 • Zgrupowania ptaków krajobrazu rolniczego
 • Migracje ptaków w Palearktyce

Projekty badawcze, granty

 • Weryfikacja "sexy son hypothesis” u bąka (współpraca z Marcinem Polakiem - UMCS w Lublinie i Magdaleną Remisiewicz - Uniwersytet Gdański)

 • Strategie reprodukcyjne rybitwy białoskrzydłej i rybitwy czarnej (współpraca z Arturem Goławskim - UPH Siedlce)

 • Wybrane aspekty biologii gawrona (współpraca z Grzegorzem Orłowskim – PAN w Poznaniu)

 • Jesienna migracja ptaków wodno-błotnych wzdłuż mineralnych rzek Eurazji (współpraca z Arturem Goławskim – UPH Siedlce i Cezarym Mitrusem Uniwersytet Rzeszowski)

 • Strategie migracyjne ptaków drapieżnych i blaszkodziobych w północno-wschodniej Polsce (współpraca z Michałem Polakowskim - Politechnika Białostocka i Stowarzyszeniem Obserwatorów Ptaków Wędrownych Drapolicz)

Publikacje

2018

 • Łapok R., Borkowska L., Lembicz M., Jensen K., Kasprzykowski Z. 2018. A narrow-gauge railway in the Białowieża Primeval Forest as a corridor for non-native species migration. Flora 240: 40-47.
 • Polakowski M., Kasprzykowski Z., Goławski 2018. Influence of temperature on the timing of spring arrival and duration of migration in Arctic goose species at a central European stopover site. Ornis Fennica 95: 32-40.
 • Królak E., Marciniuk J., Popijantus K., Wasilczuk P., Kasprzykowski Z. 2018. Environmental factors determining the accumulation of metals: Cu, Zn, Mn, and Fe in tissues of Taraxacum sect. Taraxacum. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 101: 68-74. DOI: 10.1007/s00128-018-2356-y.
 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2018. Comparative foraging behaviour of three species of shrike in southern Africa. African Zoology 53: 00-00. DOI 1080/15627020.2018.1493704.

 

2017

 • Kryński K., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2017. Do weather factors lead to partial brood losses in the Marsh Harrier Circus aeruginosus Ethology Ecology & Evolution 29: 149-156.
 • Dombrowski A., Keller M., Kasprzykowski Z., Tabor J., Dyczkowski J., Słupek J. 2017. Zmiany liczebności ptaków wodno-błotnych na Wiśle między Dęblinem a Płockiem w cyklu rocznym (1990-1991). W: Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.). Ptaki Środkowej Wisły. M-ŚTO, Pionki s. 369-396.
 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Mróz E. 2017. Wind differentiates reproduction in the non-expansive Black Tern Chlidonias niger and the expansive White–winged Tern Chlidonias leucopterus. Aquatic Ecology 51: 235-245. Adobe Reader
 • Borkowska L., Lembicz M., Kasprzykowski Z. 2017. A non-soil seed bank dependent on the size of clonal plants: the case of Carex cespitosa, a guerrilla species in an unmown meadow. Polish Journal of Ecology 65: 258–268.
 • Królak E., Lewandowski K., Kasprzykowski Z. 2017. Impact of heated waters on water quality and macroinvertebrate community in the Narew River (Poland). Open Life Science 12: 190–199. Adobe Reader
 • Kasprzykowski Z., Dmoch A., Goławski A., Kozik R., Mitrus C. 2017. Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków wodno-błotnych w Dolinie Dolnej Narwi i Dolinie Dolnego Bugu. Ornis Polonica 58: 1–11.

2016

 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Ledwoń M., Mróz E., Morelli F. 2016. Brood sex ratio in expansive and non-expansive tern species in east-central Poland. Bird Study 63: 31-36.
 • Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Sawicki T., Mitrus J., Kasprzykowski Z., Horbowicz M. 2016. profile of phenolic acid and antioxidant capacity in organs of common buckwheat sprout. Acta Alimentaria 45: 250-257.
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Czyż B., Zawada Z. 2016. No sex-biased mortality under brood reduction during the early nestling period in the Rook Corvus frugilegus. Ethology Ecology & Evolution 28: 261-271.
 • Goławski A., Mróz E., Kasprzykowski Z. 2016. Breeding performance of the White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) in two habitat types at the edge of their distribution range. Ornis Fennica 93: 225-234.Adobe Reader
 • Polakowski M., Kasprzykowski Z. 2016. Differences in the use of foraging grounds by Greylag Goose Anser anser and White-fronted Goose Anser albifrons at a spring stopover site. Avian Biology Research 9: 265-272.

 • Orłowski G., Siebielec G., Kasprzykowski Z., Dobicki W, Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T. D. 2016. Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus. Environmental Pollution 219: 288-295.

2015

 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Mróz E., Rzępała M., Chmielewski S. 2015. The differences in habitat selection in two sympatric species of eastern Poland: the White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) and the Black Tern (Chlidonias niger). Wilson Journal of Ornithology 127: 52-58.
 • Borkowska L., Królak E., Kasprzykowski Z., Kaczorowski P. 2015. The influence of Corvus frugilegus nesting on soil parameters and plant composition in poor and fertile habitats. Landscape and Ecological Engineering 11: 161-167.Adobe Reader
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2015. Bąk Botaurus stellaris. W:  Chylarecki P., Sikora A., Crnian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie s. GIOŚ, Warszawa, s. 341-348.

2014

 • Polakowski M., Jankowiak Ł., Kasprzykowski Z., Bela G., Kośmicki A., Janczyszyn A., Niemczyk A., Kilon D. 2014. Autumn migratory movements of raptors along the southern Baltic coast. Ornis Fennica 91: 39-47.

 • Kasprzykowski Z., Goławski A., Mitrus M., Stański T. 2014. A comparison of the structure of 2 waterbird assemblages during postbreeding movements in the arid zone of Uzbekistan. Turkish Journal of Zoology 38: 590-597.Adobe Reader
 • Borkowska L., Dzido-Kryńska A., Kasprzykowski Z. 2014. The regressive Cirsium rivulare population in an unmown meadow in Białowieża National Park: Influenced by other clonal plants and necromass. Flora 209: 209-214.Adobe Reader
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T. D. 2014. Trace-element interactions in Rook Corvus frugilegus eggshells along an urbanisation gradient. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67: 519-528.Adobe Reader
 • Kasprzykowski Z., Polak M., Chylarecki P. 2014. Effects of weather conditions, time of breeding, brood size and hatching order on Eurasian Bittern nestling growth in a food-rich fishpond habitat. Annales Zoologici Fennici 51: 477-487.Adobe Reader
 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Mitrus C., Stański T. 2014. Observations of waterbirds on migration along two rivers in northern China during August 2010. Forktail 30: 140-143.
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2014. Gizzard mass dynamics of nestling Rooks Corvus frugilegus. Avian Biology Research 7: 117-120.Adobe Reader
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T. D. 2014. Residues of chromium, nickel, cadium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland. Science of the Total Environment 490: 1057-1064.Adobe Reader
 • Goławski A., Mróz E., Kasprzykowski Z.,Słupska K., Droś E., Żmińczuk P. 2014. Ekologia rozrodu rybitwy czarnej Chlidonias niger w dolinie dolnego Bugu. Ornis Polonica 55: 162-172.Adobe Reader
 • Dombrowski A., Goławski A., Kasprzykowski Z. et al. 2014. Występowanie lęgowych kolonii rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, rybitwy czarnej Ch. niger i rybitwy białowąsej Ch. hybrida na Nizinie Mazowieckiej w roku 2013. Ornis Polonica 55: 219-224.Adobe Reader
 • Kasprzykowski Z., Polak M. 2014. Environmental variables predict timing of breeding in the polygynous Eurasian bittern Botaurus stellaris. Folia Zoologica 63: 188-193.
 • Dombrowski A., Goławski A., Kasprzykowski Z. et al. 2014. Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków ptaków w tarasie zalewowym Doliny Dolnego Bugu w okresie 1984-2014. Kulon 19: 1-20.
 • Kasprzykowski Z. 2014. Charakterystyka populacji lęgowej bąka Botaurus stellaris w rezerwacie Stawy Siedleckie. W: M. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, M. Omelaniuk (red.). Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia Przyrodnicza. Siedlce. s. 211-224.
 • Kryński K., Goławski A., Kasprzykowski Z., Budzyńska M., Pietrzak T., Radzikowski P., Sadowy C. 2014. Stan populacji oraz wybrane elementy ekologii rozrodu błotniaka stawowego Circus aeruginosus w rezerwacie Stawy Siedleckie. W: M. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, M. Omelaniuk (red.). Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia Przyrodnicza. Siedlce. s. 197-210.
 • Królak E., Kasprzykowski Z., Kaczorowski P. 2014. Effect of rook feaeces on heavy metals content in soil at nestling sites. Ecological Chemistry and Engineering 21 (4): 453-460.
 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2014. Elementy ekologii rozrodu bąka Botaurus stellaris i czapli siwej Ardea cinerea na stawach hodowlanych w Siedlcach. Ornis Polonica 55: 257-263.Adobe Reader

2013

 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Jobda M., Duer I. 2013. The importance of winter catch crops compared with other farmland habitats to birds wintering in Poland. Polish Journal of Ecology 61: 357-364. Adobe Reader

 • Mróz E., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2013. Wykorzystanie sztucznych platform gniazdowych przez rybitwy czarne Chlidonias niger i rybitwy białoskrzydłe Ch. leucopterus na starorzeczu w dolinie Bugu. Ornis Polonica 54: 58-62. Adobe Reader

 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2013. Relationships between stomach content and concentrations of essential and non-essential elements in tissues of omnivorous nestling rooks Corvus frugilegus: Is the size and composition of stomach content relevant? Folia Zoologica 64: 281-288.
 • Kasprzykowski Z., Polak M. 2013. Habitat quality and breeding parameters in relation to female mating status in the polygynous Eurasian Bittern Botaurus stellaris. Journal of Ornithology 154: 403–409.Adobe Reader
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2013. The effect of weather conditions on the breeding biology of the Eurasian Bittern Botaurus stellaris in eastern Poland. Ethology Ecology & Evolution 25: 243-252.Adobe Reader
 • Zbyryt A., Zbyryt M., Siwak P., Kasprzykowski Z. 2013. Rozmieszczenie i liczebność gawrona Corvus frugilegus w województwie podlaskim w 2012 roku. Ornis Polonica 54: 25-39.Adobe Reader

2012

 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2012. Habitat preferences of granivorous passerine birds wintering on farmland in eastern Poland. Bird Study 59: 52-57. Adobe Reader

 • Kasprzykowski Z., Dmoch A., Goławski A., Kozik R., Mitrus C. 2012. Dolina Dolnej Narwi PLB140014. W:  Ławicki Ł., Guentzel S. (red.). Ostoje ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012. ECO-EXPERT, Szczecin.

 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Koim-Puchowska B., Szady-Grad M., Klawe J. J. 2012. Essential and nonessential elements in nestling Rook Corvus frugilegus from eastern Poland with a special emphasis on their high cadmium contamination. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 63: 601–611.Adobe Reader

 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2012. Metal interactions within and between tissues of nestling rooks Corvus frugilegus. Biologia 67: 1211—1219.Adobe Reader
 • Łukaszewicz M., Kasprzykowski Z., Rowiński P. 2012. Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2012 roku. Kulon 17: 143-191.

2011

 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2011. The significance of cereal stubble and manure heaps for birds wintering in the farmland of eastern Poland. Ardeola 58: 277-286. Adobe Reader

 • Ławicki Ł., Niedźwiecki S., Sawicki W., Świętochowski P., Goławski A., Kasprzykowski Z., Urban M., Wylegała P., Czechowski P., Prange M., Janiszewski T., Menderski S., Lenkiewicz W., Jantarski M. 2011. Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w Polsce w roku 2010. Ornis Polonica 52: 85-96.Adobe Reader

 • Kasprzykowski Z., Cieśluk P. 2011. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus wintering in central eastern Poland: population structure by age and sex, and the effect of weather conditions. Ornis Fennica 88: 98-103.

 • Łukaszewicz M., Kasprzykowski Z., Rowiński P. 2011.  Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2011 roku. Kulon 16: 99-108.

2010

 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P, Polechoński R. 2010. Geographical and habitat differences in concentrations of copper, zinc and arsenic in eggshells of the Rook (Corvus frugilegus) in Poland. Journal of Ornithology 151: 279-286. Adobe Reader

 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2010. The influence of weather on birds wintering in the farmlands of eastern Poland. Ornis Fennica 87: 153-159.

 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2010. Reproduction parameters of the Great Bittern (Botaurus stellaris) in the fish ponds of eastern Poland. Acta Ornithologica 45: 75-81.Adobe Reader

2009

 • Kasprzykowski Z., Goławski A., Mitrus C. 2009. Observations of waterbirds on the Upper Euphrates during autumn migration. Ring 31: 79-84.Adobe Reader

 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2009. Does the use of playback affect the estimates of numbers of the grey partridge Perdix perdix? Wildlife Biology 15 (1): 123-128. Adobe Reader

 • Goławski A., Dombrowski A., Kasprzykowski Z. 2009. Lasy Łukowskie PLB060010 (IBA PL061). W: Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji, część I: 170-175. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Kopij G. 2009. Stomach content and grit ingestion by Rook Corvus frugilegus nestlings. Ornis Fennica 86: 117-122.

 • Dombrowski A., Kasprzykowski Z., Mitrus C., Pióro C, Tabor A., Tabor J. 2009. Ptaki wodno-błotne dolnego Bugu w okresie pozalęgowym. Kulon 14: 33-56.

 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2009. Liczebność i zagęszczenie bąka Botaurus stellaris na wybranych stawach rybnych Lubelszczyzny i Południowego Podlasia. Notatki Ornitologiczne 50: 155-164.

2008

 • Kasprzykowski Z., Olton M. 2008. Gniazdowanie sroki Pica pica w środowisku miejskim oraz w krajobrazie rolniczym środkowo-wschodniej Polski. Notatki Ornitologiczne 49: 29–38.

 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2008. Ptaki zimujące w otwartym krajobrazie rolniczym Polski. Notatki Ornitologiczne 49: 153-161.

 • Kasprzykowski Z. 2008. Nest location within the tree and breeding parameters of  Rooks Corvus frugilegus. Bird Study 54 (3): 59-65. Adobe Reader

 • Polak M., Kasprzykowski Z. & Kucharczyk M. 2008. Micro-habitat nest preferences of the great bittern, Botaurus stellaris, on fishponds in central-eastern Poland. Annales Zoologici Fennici 45: 102-108.Adobe Reader

2007

 • Kasprzykowski Z. 2007. Reproduction of the rook Corvus frugilegus in relation to the colony size and foraging habitats. Folia Zool. 56 2: 186-193. Adobe Reader

 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2007. Czynniki wpływające na wykorzystanie budek lęgowych przez płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63, 1: 25-32.

2006

 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2006. Habitat use of the Barn Owl (Tyto alba) and Little Owl (Athene noctua) in central-eastern Poland. Biological Letters 43: 33-39. Adobe Reader

2005

 • Kasprzykowski Z. 2005. Dynamika lęgowej populacji gawrona Corvus frugilegus w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1998-2003. W: Jerzak L., Kavanaghh B. P., Tryjanowski P. (red.). Krukowate Polski – monografia. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, s. 165-173.Adobe Reader

2004

 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2004. Comparison of bird fauna of the Volga and the Vistula rivers during autumn migration. Berkut 13: 103-109.Adobe Reader

 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2004. Zimowanie ptaków w otwartym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w sezonie 2002/2003. Kulon 9: 21-25.Adobe Reader

 • Dombrowski A., Kot H., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2004. Zmiany liczebności sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1984-1985 i 2002. Not. Orn. 45: 41-44.

 • Kasprzykowski Z. 2004. Dolina Dolnej Narwi. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa. S. 272-275.

 • Kasprzykowski Z. 2004. Doliny Omulwi i Płodownicy. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa. S. 276-279.

2003

 • Kasprzykowski Z. 2003. Habitat preferences of foraging Rooks Corvus frugilegus during the breeding period in the agricultural landscape of eastern Poland. Acta Ornithologica 38: 27-31.Adobe Reader

 • Dombrowski A., Chmielewski S., Kasprzykowski Z., Rzępała M., Wereszczyńska A. 2003.Zgrupowania ptaków wodno-błotnych na stawach rybnych Niziny Mazowieckiej w okresie polęgowych koczowań. Kulon 8: 47-62.

 • Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2003. Zimowanie srokosza Lanius excubitor na północnym Mazowszu i południowym Podlasiu. Kulon 8: 101-103.

 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Kowalski M. 2003. The occurrence of the Barn Owl Tyto alba in sacred buildings in central-eastern Poland. Ornis Hungarica 12-13: 275-277.

2002

 • Kasprzykowski Z., Szymkiewicz M. 2002. Znaczenie terasy zalewowej doliny Omulwi i Płodownicy dla awifauny lęgowej, zagrożenia i postulaty ochronne.  Drozd. Zeszyty Przyr. 1: 15-21. Muzeum Przyr. w Drozdowie. Łomża.

 • Kasprzykowski Z. 2002. Liczebność gatunków ptaków wodno-błotnych związanych z korytem Narwi w roku 2001. Kulon 7: 35-41.

 • Kasprzykowski Z. 2002. Śmiertelność ptaków krukowatych Corvidae na noclegowisku zimowym w Siedlcach w sezonie 2000/2001. Not. Orn. 43: 52-53.

 • KasprzykowskiZ. 2002. Decline of the Black Grouse Tetrao tetrix population in central-eastern Poland. Vogelwelt 123: 253-258. Adobe Reader

 • Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2002. Liczebność i preferencje siedliskowe ptaków szponiastych Falconiformes zimujących w środkowo-wschodniej Polsce. Not. Orn. 43: 73-82. Adobe Reader

 • Kasprzykowski Z. 2002. Biologia rozrodu gawrona Corvus frugilegus w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Not. Orn. 43: 219-227.Adobe Reader

2001

 • Kasprzykowski Z. 2001. Liczebność populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus na Wysoczyźnie Siedleckiej. Kulon 6: 63-69.

 • Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2001. Gniazdowanie żołny Merops apiaster na Południowym Podlasiu. Kulon 6: 88-89.

 • Kasprzykowski Z. 2001. Walory ornitologiczne doliny środkowej i dolnej Omulwi. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 139-144. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.

 • Kasprzykowski Z., Dmoch A. 2001. Zagrożenia awifauny Doliny Dolnej Narwi. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 129-136. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.

 • Kasprzykowski Z. 2001. Cietrzew Tetrao tetrix. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 335-342. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.

 • Kasprzykowski Z. 2001. Populacja lęgowa i noclegowisko zimowe gawrona Corvus frugilegus w Siedlcach. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.) Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Bydgoszcz. 268-271.

2000

 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2000. Awifauna doliny środkowej i dolnej Omulwi. Kulon 5: 45-59.

 • Kasprzykowski Z, Łuczak J. 2000. Awifauna lęgowa cmentarzy w Siedlcach. Kulon 5: 69-79.

 • Kasprzykowski Z. 2000. Niekorzystne warunki pogodowe przyczyną strat w lęgach gawrona Corvus frugilegus. Not. Orn. 41: 255-256.

 

Wyprawy i ekspedycje naukowe

 • Kajakowe   link

 • Ornitologiczne    link

 Dydaktyka


 
Wykłady i seminaria

 • Metody statystyczne w biologii
 • Psychologia ewolucyjna

Ćwiczenia

 • Ewolucjonizm

 • Ochrona przyrody

 • Ochrona środowiska

 • Kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • Ekologia

 • Metody statystyczne w biologii

 • Modelowanie w badaniach środowiskowych

Wypromowani licencjaci

   2008: Anna Paczkowska, Kamila Piechowicz

Wypromowani inżynierowie

2015: Monika Broniszewska (Politechnika Białostocka)

Wypromowani magistranci

2008: Ewa Zębek, Edyta Siłaczuk

2009: Rafał Kuropieska, Marta Szaniawska

2010: Kamila Piechowicz, Anna Paczkowska, Daniel Paczóski

2011: Ewa Sacharczuk, Iwona Kobus, Aneta Łaska

2012: Paweł Radzikowski, Tomasz Pietrzak, Łukasz Filipiak

2014: Maciej Cmoch