doktor habilitowany

profesor UPH   


artur.golawski@uph.edu.pl

 

Katedra Zoologii, Instytut Biologii

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

08-110 Siedlce, ul. B.Prusa 12

tel. (48) 25 6431371

   
cv           IMG 0278
zainteresowania badawcze  
projekty badawcze  
dydaktyka  
recenzje dla czasopism   
publikacje  
 

cv 

 • 1992 - 1997 studia wyższe: Wyższa Szkoła Rolniczo - Pedagogiczna w Siedlcach Wydział Rolniczy, Kierunek Biologia
 • czerwiec 1997 - tytuł magistra, obrona pracy magisterskiej pt. „Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na awifaunę lęgową” wykonanej w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stańczykowskiej-Piotrowskiej

 • od 10.1997 stanowisko asystenta w Katedrze Zoologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach

 • czerwiec 2005 stopień doktora, obrona rozprawy doktorskiej pt. „Ekologiczne uwarunkowania sukcesu lęgowego gąsiorka Lanius collurio w krajobrazie rolniczym Niziny Południowopodlaskiej” wykonanej w Instytucie Biologii Akademii Podlaskiej pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Meissnera

 • od 10.2005 stanowisko adiunkta w Katedrze Zoologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach

 • grudzień 2012 - stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, osiągnięcie pt. "Czynniki wpływające na strukturę ptaków zimujących w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski"

 • od 10.2015 stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

INNE

 • maj 1998 – Szwecja, Uppsala University – stypendium programu TEMPUS.
 • styczeń-czerwiec 1998 – kierownik projektu „Ochrona cietrzewia na Równinie Kurpiowskiej”. Projekt realizowany ze środków Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska GEF/SGP (UNDP) oraz Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny.

 • sierpień 2000 - Natural Park „Los Alcornocales”, Hiszpania – pobyt w ramach programu MIGRES.

 • 2000 - kierownik projektu „Aktywna ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych na Nizinie Mazowieckiej”. Projekt realizowany ze środków Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska GEF/SGP (UNDP), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny.

 • 2001-2002 - kierownik projektu „Aktywna ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych w Polsce”. Projekt realizowany ze środków Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska GEF/SGP (UNDP), Fundacji EkoFundusz, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • sierpień-październik 2006 - stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, program WSPÓŁPRACA KRAJOWA, Zakład Ekologii Behawioralnej UAM, Poznań.

 • wrzesień 2007 – organizacja międzynarodowego seminarium „Hole using: adaptations and constraints. Hole-breeding Passerines Meeting, 7-12 September 2007, Białowieża, Poland.

 • od 2000 - koordynator regionalny (Nizina Południowopodlaska) Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowcyh w Polsce; projekt ogólnopolski realzowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

 • od 2005 - członek redakcji czasopisma Kulon

 • od 2017 - członek redakcji czasopisma Ukrainian Journal of Ecology

 • od 2017 - członek redakcji czasopisma Acta Biologica Sibirica

HOBBY, ZAINTERESOWANIA

 • turystyka (spływy kajakowe)
 • fotografia przyrodnicza

 • historia

 • etnografia

 • geografia

Zainteresowania badawcze

 • Biologia i ekologia rybitw z rodzaju Chlidonias
 • Zgrupowania ptaków krajobrazu rolniczego

 • Biologia i ekologia lęgowa gąsiorka Lanius collurio

 • Migracje ptaków wodno-błotnych w Palearktyce

 • Relacje między owadami i roślinami


Projekty badawcze, granty

 • Zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym (współpraca z dr hab. Zbigniewem Kasprzykowskim - UPH Siedlce, dr hab. Grzegorzem Orłowskim – PAN Turew, Andrzejem Dombrowskim - Siedlce i Andreasem Skibbe – Koln, Niemcy)
 • Strategie reprodukcyjne rybitwy białoskrzydłej i rybitwy czarnej (współpraca z dr hab. Zbigniewem Kasprzykowskim i dr inż. Emilią Mróz - UPH Siedlce)

 • Ekologiczne uwarunkowania rozrodu gąsiorka Lanius collurio na terenach o ekstensywnym rolnictwie (współpraca z prof. dr hab. Piotrem Tryjanowskim- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr Stanisławem Kuźniakiem – UAM w Poznaniu i dr inż. Emilią Mróz - UPH Siedlce)

 • Ewolucyjne znaczenie składowania ofiar u dzierzb na przykładzie gąsiorka Lanius collurio (projekt finansowany przez NCN)
 • Jesienna migracja ptaków wodno-błotnych wzdłuż mineralnych rzek Palearktyki (współpraca z dr hab. Zbigniewem Kasprzykowskim - Siedlce i dr hab. Cezarym Mitrusem - Uniwersytet Rzeszowski)

 

Czasopisma, dla kórych wykonałem recenzję manuskryptów:

Acta Ornithologica

Ardea

Behavioral Processes
Belgian Journal of Zoology
Biological Conservation

Bird Study

Ecological Complexity
Ecological Indicatiors
Europaean Journal of Wildlife Research

Ibis
Italian Journal of Zoology
Journal of Ornithology
Ornis Fennica
Ornis Polonica
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Polish Journal of Ecology

Ptaki Śląska

Regional Environmental Change

Wildlife Research
Wilson Journal of Ornithology

 

 

Publikacje

 

2018

 1. Golawski A., Mitrus C. 2018. Weather conditions influence egg volume repeatability in clutches of the Red-backed Shrike Lanius collurio. Zoological Studies 57 (2) (doi:10.6620/ZS.2018.57-02). pdf

 2. Golawski A., Kasprzykowski Z. 2018. Comparative foraging behaviour of three species of shrike in southern Africa. African Zoology.

 3. Parapura A., Mitrus C., Golawski A. 2018. Older males of Common Rosefinch Erythrina erythrina (Pallas, 1770) (Aves: Passeriformes) sing longer strophes than younger individuals. Acta Zoologica Bulgarica.

 4. Polakowski M., Kasprzykowski Z., Golawski A. 2018. Influence of temperature on the timing of spring arrival and duration of migration in Arctic goose species at a central European stopover site. Ornis Fennica 95: 32-40.pdf

 

2017

 1. Golawski A., Hajdamowicz I., Golawska S. 2017. Macroinvertebrate occurrence in Chlidonias niger (Charadriiformes: Laridae) nests in east-central Poland. Journal of Entomological Science 52: 288-292. pdf

 2. Golawski A., Kasprzykowski Z., Mróz E. 2017. Wind differentiates reproduction in the non-expansive Black Tern Chlidonias niger and the expansive White-winged Tern Chlidonias leucopterus. Aquatic Ecology 51: 235-245 (DOI: 10.1007/s10452-016-9613-0) pdf

 3. Golawski A., Kupryjanowicz J., Szczypinski P., Dombrowski A., Mroz E., Twardowski M., Kielan S., Antczak K., Pagorski P., Murawski M. 2017.Autumn irruption of Red-footed Falcons Falco vespertinus in east-central Poland. Polish Journal of Ecology 65: 423-433.pdf

 4. Golawski A., Skibbe A., Paczuska M. 2017. The effect of the habitat on wintering birds in Central Europe. Folia Zoologica 66: 95-105.

 5. Kasprzykowski Z., Dmoch A., Goławski A., Kozik R., Mitrus C. 2017. Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków wodno-błotnych w Dolinie Dolnej Narwi i Dolinie Dolnego Bugu. Ornis Polonica 58: 1–11.pdf

 6. Kryński K., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2017. Do weather factors lead to partial brood losses in the Marsh Harrier Circus aeruginosusEthology, Ecology & Evolution 29: 149-156. (DOI 10.1080/03949370.2015.1126360) pdf

 7. Tworek S., Golawski A., Jobda M., Kosicki J. Z. 2017. The varying impact of agri-environment schemes on birdlife in two regions of Poland. Ornis Fennica 94: 101-112. pdf

 

2016

 1. Orłowski G., Czarnecka J., Goławski A., Karg J., Panek M. 2016. The effectiveness of endozoochory in three avian seed predators. Journal of Ornithology 157: 61-73. (DOI 10.1007/s10336-015-1248-8) pdf

 2. Goławski A., Kasprzykowski Z., Ledwoń M., Mróz E., Morelli F. 2016. Brood sex-ratio in expansive and non-expansive tern species in east-central Poland. Bird Study 63: 31-36. (DOI 10.1080/00063657.2015.1122738) pdf

 3. Goławski A., Mróz E., Kasprzykowski Z. 2016. Breeding performance of the White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) in two habitat types at the edge of their distribution range. Ornis Fennica 93: 225-234. pdf

 4. Morelli F., Mróz E., Pruscini F., Santolini R., Goławski A., Tryjanowski P. 2016. Habitat structure, breeding stage and sex affect hunting success of breeding Red-backed Shrike (Lanius collurio). Ethology Ecology & Evolution 28: 136-147. pdf

 5. Tryjanowski P., Moller A. P., Morelli F., Biaduń W., Brauze T., Ciach M., Czechowski P., Czyż S., Dulisz B., Goławski A., Hetmański T., Indykiewicz P., Mitrus C., Myczko Ł., Nowakowski J. J., Polakowski M., Takacs V., Wysocki D., Zduniak P. 2016. Urbanization affects neophilia and risk-taking at bird-feeders. Scientific Reports. (DOI: 10.1038/srep28575) pdf

 

2015 

 1. Goławski A., Kasprzykowski Z., Mróz E., Rzępała M., Chmielewski S. 2015. The differences in habitat selection in two sympatric species of eastern Poland: the White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) and the Black Tern (Chlidonias niger). Wilson Journal of Ornithology 127: 52-58. pdf

 2. Goławski A., Polakowski M., Filimowski P., Stępniewska K., Stępniewski K., Kiljan G., Kilon D. 2015. Factors influencing the fat load variation in three wintering birds species under the stable food access conditions. Journal of Ethology 33: 205-211. DOI 10.1007/s10164-015-0433-9 pdf

 3. Møller A.P., Tryjanowski P., Diaz M., Kwieciński P., Indykiewicz P., Mitrus C., Goławski A., Polakowski M. 2015. Urban habitats and feeders both contribute to flight initiation distance reduction in birds. Behavioral Ecology 26: 861-865. doi:10.1093/beheco/arv024 pdf

 4. Mróz E., Goławski A. 2015. Wybiórczośc siedlisk przez żerujące kobczyki Falco vespertinus w okresie jesiennej migracji w środkowo-wschodniej Polsce. Ornis Polonica 56: 56-59. pdf

 5. Morelli F., Bussière R., Goławski A., Tryjanowski P., Yosef R. 2015. Saving the best for last: Differential usage of impaled prey by red-backed shrike (Lanius collurio) during the breeding season. Behavioural Processes 119: 6-13. pdf

 6. Tryjanowski P., Morelli F., Skórka P., Goławski A., Indykiewicz P., Møller A.P., Mitrus C., Wysocki D., Zduniak P. 2015. Who started first? Bird species visiting novel birdfeeders. Scientific Reportsdoi:10.1038/srep11858. pdf

 7. Tryjanowski P., Skórka P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. 2015. Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and birds using supplementary food. Environmental Science and Pollution Research 22: 15097-15103.pdf

 8. Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. 2015 Winter bird assemblages in rural and urban habitats: a national survey. PLoS One DOI: 10.1371/journal.pone.0130299 pdf

 9. Goławski A., Kuźniak S. 2015. Gąsiorek Lanius collurio. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 549-553.

 10. Goławski A., Kuźniak S. 2015. Jarzębatka Sylvia nisoria. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 597-601.

 11. Goławski A., Marczakiewicz P. 2015. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 320-324.

 12. Betleja J., Ledwoń M., Goławski A. 2015. Rybitwa czarna Chlidonias niger. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 316-319.

2014

 1. Goławska S., Sprawka I., Goławski A., Matok H. 2014. Are agarose-sucrose gels useful for studying the probing and feeding behavior of aphids? Australian Journal of Crop Science 8: 263-270. pdf

 2. Goławska S., Sprawka I., Łukasik I., Goławski A. 2014. Are naringenin and quercetin useful chemicals in pest-management strategies? Journal of Pest Science 87: 173-180. pdf 

 3. Goławski A., Kasprzykowski Z., Mitrus C., Stański T. 2014. Observations of waterbirds during autumn migration along two rivers in China. Forktail 30: 138-141.

 4. Kasprzykowski Z., Goławski A., Mitrus C., Stański T. 2014. A comparison of the structure of 2 waterbird assemblages during postbreeding movements in the arid zone of Uzbekistan. Turkish Journal of Zoology 38: 590-597 (doi:10.3906/zoo-1311-40)pdf 

 5. Paczuska M., Goławski A. 2014. Teriofauna rezerwatu przyrody „Stawy Siedleckie”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70: 280-282. pdf

 6. Sprawka I., Goławska S., Parzych T., Goławski A., Czerniewicz P., Sytykiewicz H.   2014. Mechanism of entomotoxicity of the Concanavalin A in bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi. Journal of Insect  Science 14 (232). pdf

 7. Sprawka I., Goławska S., Goławski A., Chrzanowski G., Czerniewicz P., Sytykiewicz H. 2014. Entomotoxic action of jackbean lectin (Con A) in bird cherry-oat aphid through the effect on insect enzymes. Journal of Plant Interactions 9: 425-433.pdf  

 8. Dombrowski A., Goławski A., Kasprzykowski Z. et al. 2014. Występowanie lęgowych kolonii rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, rybitwy czarnej Ch. niger i rybitwy białowąsej Ch. hybrida na Nizinie Mazowieckiej w roku 2013. Ornis Polonica 55: 219-224. pdf

 9. Dombrowski A., Goławski A., Kasprzykowski Z. et al. 2014. Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków ptaków w tarasie zalewowym Doliny Dolnego Bugu w okresie 1984-2014. Kulon 19: 1-20.

 10. Goławski A., Mróz E., Kasprzykowski Z.,Słupska K., Droś E., Żmińczuk P. 2014. Ekologia rozrodu rybitwy czarnej Chlidonias niger w dolinie dolnego Bugu. Ornis Polonica 55: 162-172. pdf

 11. Orłowski G., Czarnecka J., Goławski A. 2014. Winter diet of Yellowhammers Emberiza citrinella on contemporary farmland: the different contribution of forbs, wild grasses and cereals in semi-natural and agricultural habitats. Bird Study 61: 484-495. pdf

 12. Goławski A., Mitrus C. 2014. Nest site charcteristics and breeding success of the red-backed shrike Lanius collurio in the agricultural landscape in eastern Poland - advantage of nesting close to buildings. Ecoscience 21pdf

 13. Kryński K., Goławski A., Kasprzykowski Z., Budzyńska M., Pietrzak T., Radzikowski P., Sadowy C. 2014. Stan populacji oraz wybrane elementy ekologii rozrodu błotniaka stawowego Circus aeruginosus w rezerwacie Stawy Siedleckie. W: M. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, M. Omelaniuk (red.). Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia Przyrodnicza. Siedlce. s. 197-210.

 14. Goławski A. 2014. Awifauna Rezerwatu Stawy Siedleckie. W: M. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, M. Omelaniuk (red.). Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia Przyrodnicza. Siedlce. s. 163-196.

 15. Polakowski M., Broniszewska M., Goławski A. 2014. Porównanie dwóch metod cenzusów migrujących wiosna kaczek w szeroko zalewanej dolinie dużej rzeki. Ornis Polonica 55: 279-289. pdf 

 16. Kasprzykowski Z., Goławski A. 2014. Elementy ekologii rozrodu bąka Botaurus stellaris i czapli siwej Ardea cinerea na stawach hodowlanych w Siedlcach. Ornis Polonica 55: 257-263. pdf

 

  2013

 1.  Dombrowski A., Chylarecki P., Goławski A., Kuczborski R., Miciałkiewicz R., Mitrus C., Smoleński T., Zawadzki J. 2013. Awifauna tarasu zalewowego Dolnego Bugu w okresie lęgowym w latach 1991-2000. Kulon 18: 3-31. Adobe Reader
 2. Dombrowski A., Stolarz P., Goławski A. 2013. Zmiany liczebności ptaków lęgowych na stawach rybnych środkowej części Niziny Południowopodlaskiej pomiędzy rokiem 1966 a 2013. Kulon 18: 57-68. Adobe Reader

 3. Goławski A., Goławska S. 2013. Are the birds dangerous for insect pollinators? The relationship between hymenopterans and the red-backed shrike. Journal of Insect Conservation 17: 1155-1160. Adobe Reader

 4. Goławski A., Kasprzykowski Z., Jobda M., Duer I. 2013. The importance of winter catch crops compared with other farmland habitats to birds wintering in Poland. Polish Journal of Ecology 61: 357-364. Adobe Reader

 5. Mróz E., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2013. Wykorzystanie sztucznych platform gniazdowych przez rybitwy czarne Chlidonias niger i rybitwy białoskrzydłe Ch. leucopterus na starorzeczu w dolinie Bugu. Ornis Polonica 54: 58-62. Adobe Reader

 6. Sprawka I., Goławska S., Goławski A., Czerniewicz P. 2013. Toxic and deterrent effects of phytohemmagglutinin on the grain aphid Sitobion avenae. Biologia 68: 525-532. Adobe Reader

 7. Sprawka I., Goławska S., Parzych T., Goławski A., Czerniewicz P., Sytykiewicz H. 2013. Induction of apoptosis in the grain aphid Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) under the influence of phytohaemagglutinin PHA. Applied Entomology and Zoology 48: 525-532.  Adobe Reader

 

2012

 1. Kasprzykowski Z., Goławski A. 2012. Habitat preferences of granivorous passerine birds wintering on farmland in eastern Poland. Bird Study 59: 52-57. Adobe Reader

 2. Sprawka I., Goławska S., Goławski A., Czerniewicz P., Sytykiewicz H. 2012. Antimetabolic effect of phytohemagglutinin to the grain aphid Sitobion avenae Fabricius. Acta Biologica Hungarica 63: 342-353. Adobe Reader

 3. Dombrowski A., Kot H., Michałowski D., Goławski A., Kozik R., Chmielewski S. 2012. Awifauna lęgowa Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Liwca. Kulon 17: 31-64. Adobe Reader

 4. Kasprzykowski Z., Dmoch A., Goławski A., Kozik R., Mitrus C. 2012. Dolina Dolnej Narwi PLB 140014. W: Ławicki Ł., Guentzel S.(red.). Ostoje ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012. ECO-EXPERT, Szczecin.

 5. Woźniak B., Chodkiewicz T., Chylarecki P., Chmielewski S., Dombrowski A., Goławski A. 2012. Zmiany liczebności pospolitych ptaków lęgowych Niziny Mazowieckiej w latach 2000-2011. Kulon 17: 1-30.Adobe Reader

 

2011

 1.  Goławski A., Dombrowski A. 2011. The effects of weather conditions on the numbers of wintering birds and the diversity of their assemblages in villages and crop fields in east-central Poland. Italian Journal of Zoology 78: 364-369. Adobe Reader

 2. Tryjanowski P., Hartel T., Báldi A., Szymański P., Tobolka M., Herzon I., Goławski A., Konvička M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T. H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. 2011. Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46: 1-12. Adobe Reader

 3. Goławski A., Kasprzykowski Z. 2011. The significance of cereal stubble and manure heaps for birds wintering in the farmland of eastern Poland. Ardeola 58: 277-286. Adobe Reader

 4. Ławicki Ł., Niedźwiecki S., Sawicki W., Świętochowski P., Goławski A., Kasprzykowski Z., Urban M., Wylegała P., Czechowski P., Prange M., Janiszewski T., Menderski S., Lenkiewicz W., Jantarski M. 2011. Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w Polsce w roku 2010. Ornis Polonica 52: 85-96.Adobe Reader

 5. Łukasik I., Goławska S., Wójcicka A., Goławski A. 2011. Effect of host plants on antioxidant system of pea aphid Acyrthosiphon pisum. Bulletin of Insectology 64: 153-158. Adobe Reader

 

2010

 1.  Goławski A. 2010. Zmiany liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych na stawach w Siedlcach w latach 1997-2009. Ornis Polonica 51: 221-237. Adobe Reader

 2. Goławska S., Łukasik I., Goławski A., Kapusta I., Janda B. 2010. Alfalfa (Medicago sativa L.) apigenin glycosides and their effect on the Pea Aphid (Acyrthosiphon pisum). Polish Journal of Environmental Studies 19: 913-919. Adobe Reader

 3. Goławski A., Kasprzykowski Z. 2010. The influence of weather on birds wintering in the farmlands of eastern Poland. Ornis Fennica 87: 153-159.Adobe Reader

 

2009

 1.  Kasprzykowski Z., Goławski A., Mitrus C. 2009. Observations of waterbirds on the Upper Euphrates during autumn migration. Ring 31: 79-84.Adobe Reader

 2. Goławski A., Dombrowski A., Kasprzykowski Z. 2009. Lasy Łukowskie PLB060010 (IBA PL061). W: Chmielewski S., Stelmach R. (red.), Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji, część I: 170-175. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 3. Goławski A., Kuźniak S. 2009. Gąsiorek Lanius collurio. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 596-602. GIOŚ, Warszawa.

 4. Kasprzykowski Z., Goławski A. 2009. Does the use of playback affect the estimates of numbers of the grey partridge Perdix perdix? Wildlife Biology 15: 123-128.Adobe Reader

 5. Antczak M., Goławski A., Kuźniak S., Tryjanowski P. 2009. Costly replacement – how do different stages of nest failure affect clutch replacement in the red-backed shrikes Lanius collurio? Ethology, Ecology & Evolution 21: 127-136.Adobe Reader

 6. Kuczyński L., Rzępała M., Goławski A., Tryjanowski P. 2009. The wintering distribution of Great Grey Shrike Lanius excubitor in Poland: predictions from a large-scale historical survey. Acta Ornithologica 44: 159-166.Adobe Reader

 7. Kuźniak S., Goławski A. 2009. Jarzębatka Sylvia nisoria. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 575-582. GIOŚ, Warszawa.

 

2008

 1.  Goławski A., Goławska S. 2008. Habitat preference in territories of the Red-backed Shrike Lanius collurio and their food richness in an extensive agriculture landscape. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungarica 54: 89-97.Adobe Reader

 2. Goławski A., Meissner W. 2008. The influence of territory characteristics and food supply on the breeding performance of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in an extensively farmed region of eastern Poland. Ecological Research 23: 347-353 (DOI 10.1007/s111284-007-0383-y)Adobe Reader

 3. Goławski A. 2008. No evidence of weather effect found on the clutch size, eggs sizes and their hatchability in the red-backed shrike Lanius collurio in eastern Poland. Annales Zoologici Fennici 45: 513-520. Adobe Reader

 4. Goławski A., Kasprzykowski Z. 2008. Ptaki zimujące w otwartym krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Notatki Ornitologiczne 49: 153-161.Adobe Reader

 5. Goławski A., Mitrus C. 2008. What is more important: nest-site concealment or aggressive behaviour? A case study of the red-backed shrike, Lanius collurioFolia Zoologica 57: 403-410.Adobe Reader

 

2007

 1.  Goławski A. 2007. Does the Red-backed Shrike (Lanius collurio L.) benefit from nesting in the association with the Barred Warbler (Sylvia nisoria Bechst.)? Polish Journal of Ecology 55: 601-604.Adobe Reader

 2. Goławski A. 2007. Seasonal and annual changes in the diet of the Red-backed Shrike Lanius collurio in farmland of eastern Poland. Belgian Journal of Zoology 137: 215-218.Adobe Reader

 3. Goławski A. 2007. A mixed clutch of the Red-backed Shrike Lanius collurio and the Song Thrush Turdus philomelos. Ornis Svecica 17: 100-101.Adobe Reader

 4. Goławski A., Kasprzykowski Z. 2007. Czynniki wpływające na wykorzystanie budek lęgowych przez płomykówki. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 25-32.Adobe Reader

 5. Tryjanowski P., Goławski A., Kuźniak S., Mokwa T., Antczak M. 2007. Disperse or stay? Exceptionally high breeding-site infidelity in the Red-backed Shrike Lanius collurioArdea 95: 316-320.Adobe Reader

 6. Goławski A. 2007. Wielkość i umieszczenie gniazd gąsiorka Lanius collurio w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Notatki Ornitologiczne 48: 273-277.Adobe Reader

 7. Goławski A. 2007. Zimowy pokarm srokosza Lanius excubitor w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Notatki Ornitologiczne 48: 279-283.Adobe Reader

 8. Goławski A., Kasprzykowski Z. 2007. Znaczenie starorzeczy w kształtowaniu różnorodności przyrodniczej doliny Bugu. W: Żabka M., Kowalski R. (red.). Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce; pp. 104-108. Adobe Reader

 

 2006

 1.  Goławski A. 2006. Changes in numbers of some bird species of the agricultural landscape of Eastern Poland. Ring. 28: 127-133Adobe Reader

 2. Goławski A. 2006. Comparison of methods for diet analysis and prey preference: a case study on the Red-backed Shrike Lanius collurioOrnis Fennica 83: 108-116.Adobe Reader

 3. Goławski A. 2006. Impact of weather on partial loss of nestlings in the Red-backed Shrike Lanius collurio in eastern Poland. Acta Ornithologica 41: 15-20.Adobe Reader

 4. Goławski A. 2006. Biologia lęgowa gąsiorka Lanius collurio w ekstensywnym krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Notatki Ornitologiczne 47: 1-10.Adobe Reader

 5. Goławski A. 2006. Pokarm gąsiorka Lanius collurio w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Notatki Ornitologiczne 47: 208-213.Adobe Reader

 6. Goławski A. 2006. Kleptopasożytnictwo pokarmowe kruka Corvus corax względem rybołowa Pandion haliaetus. Kulon 11: 110-111.pdf

 7. Kasprzykowski Z., Goławski A. 2006. Habitat use of the Barn Owl (Tyto alba) and Little Owl (Athene noctua) in central-eastern Poland. Biological Letters 43: 33-39. Adobe Reader

 

 2004

 1.  Dombrowski A., Goławski A. 2004. Znaczenie odłogów w preferencjach środowiskowych wybranych gatunków lęgowych ptaków w krajobrazie rolniczym środkowej Polski. Notatki Ornitologiczne 45: 83-90.Adobe Reader

 2. Dombrowski A., Kot H., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2004. Zmiany liczebności sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1984-1985 i 2002. Notatki Ornitologiczne 45: 41-44.Adobe Reader

 3. Goławski A. 2004. Dolina Liwca. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce., ss. 300-302. OTOP, Warszawa.

 4. Goławski A. 2004. Zagęszczenia wybranych gatunków ptaków lęgowych na powierzchni próbnej w dolinie Liwca. Kulon 9: 201-233.pdf

 5. Goławski A., Dombrowski A. 2004. Awifauna lęgowa wybranych fragmentów krajobrazu rolniczego wschodniej Polski. Notatki Ornitologiczne 45: 44-49.Adobe Reader

 6. Goławski A., Kasprzykowski Z. 2004. Comparison of bird fauna of the Volga and the Vistula rivers during autumn migration. Berkut 13: 103-109.Adobe Reader

 7. Tryjanowski P., Goławski A. 2004. Sex differences in nest defence by the red-backed shrike Lanius collurio: effects of offspring age, brood size, and stage of breeding season. Journal of Ethology 22: 13-16.Adobe Reader

 

   2003

 1.  Goławski A., Kasprzykowski Z., Kowalski M. 2003. The occurrence of the Barn Owl Tyto alba in sacred buildings in central-eastern Poland. Ornis Hungarica 12-13: 275-277.Adobe Reader

 2. Kasprzykowski Z., Goławski A. 2003. Zimowanie ptaków w otwartym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w sezonie 2002/2003. Kulon 8: 21-25.Adobe Reader

 

   2002

 1.  Dombrowski A., Goławski A. 2002. Changes in numbers of breeding-birds in an agricultural landscape of east-central Poland. Vogelwelt 123: 79-87.Adobe Reader

 2. Dombrowski A., Goławski A., Chylarecki P., Kuczborski R., Mitrus C., Smoleński T., Zawadzki J. 2002. Awifauna doliny dolnego Bugu – stan, zagrożenia i koncepcja ochrony. W: A. Dombrowski et al., (red). Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia – Ochrona. IUCN, Warszawa.

 3. Goławski A., Dombrowski A. 2002. Habitat use of Yellowhammers Emberiza citrinella, Ortolan Buntings E. hortulana, and Corn Buntings Miliaria calandra in farmland of east-central Poland. Ornis Fennica 79: 164-172.Adobe Reader

 4. Goławski A., Goławska S. 2002. Śmiertelność ptaków na drogach lokalnych w okolicach Siedlec. Notatki Ornitologiczne 43: 270-275.Adobe Reader

 5. Goławski A., Sachanowicz K., Rzępała M., Kot H., Tabor A. 2002. Awifauna nielęgowa stawów rybnych w Siedlcach w latach 1971-2000. Kulon 7: 73-102.pdf

 

2001

 1.  Czerkas N., Dyczkowski J., Goławski A., Lasocki K. 2001. Niezwykła kolonia bociana białego Ciconia ciconia w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Kulon 6: 95-97.pdf

 2. Dombrowski A., Goławski A., Kot H., Adamczyk Z., Szymkiewicz M. 2001. Densities and changes in numbers of the Yellowhammer (Emberiza citrinella) in the agricultural landscape of central-eastern Poland. In: Tryjanowski P., Osiejuk T. S., Kupczyk M. (Eds). Bunting studies in Europe. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, pp. 63-70.Adobe Reader

 3. Goławski A. 2001. Program ochrony płomykówki Tyto alba (Scop.) na Mazowszu. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 371-376.

 4. Goławski A., Dombrowski A., Szymkiewicz M. 2001. Changes in numbers of the Corn Bunting (Miliaria calandra) in the agricultural landscape of central-eastern Poland. In: Tryjanowski P., Osiejuk T. S., Kupczyk M. (Eds). Bunting studies in Europe. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, pp. 123-127.Adobe Reader

 5. Goławski A., Kaługa I. 2001. Trzecie stwierdzenie szczudłaka Himantopus himantopus na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 6: 87-88.

 

2000

 1.  Chylarecki P., Sachanowicz K., Goławski A. 2000. Nalot rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w środkowo-wschodniej Polsce w roku 1996. Kulon 5: 92-96.pdf

 2. Dombrowski A., Goławski A., Szymkiewicz M. 2000. Gniazdowanie ptaków drapieżnych Falconiformes i kruka Curvus corax w krajobrazie rolniczym pod Siedlcami w latach 1978 i 1999. Notatki Ornitologiczne 41: 201-212.Adobe Reader

 3. Dombrowski A., Goławski A., Kuźniak S., Tryjanowski P. 2000. Stan i zagrożenia populacji gąsiorka Lanius collurio w Polsce. Notatki Ornitologiczne 41: 139-148.Adobe Reader

 4. Goławski A., Szynkarczyk S. 2000. Early autumn observations of waterbirds on the middle Dnestr river in 1999. Berkut 9: 107-110.pdf

 5. Kasprzykowski Z., Goławski A. 2000. Awifauna doliny środkowej i dolnej Omulwi. Kulon 5: 45-59.pdf

 

przed 2000

 1. Dmoch A., Golawski A. 1999. Der Herbstzug der Wasservogel im Tal des Ili (Kasachstan). Ornithologische Mitteilungen 51: 301-307.

 2. Dombrowski A., Hordowski J., Kasprzykowski Z., Goławski A., Rzępała M., Chmielewski S. 1998. O zmianach liczebności derkacza Crex crex we wschodniej Polsce. Kulon 3: 205-207.

 3. Goławski A. 1996. Obserwacja orzełka (Hieraatus pennatus) pod Siedlcami. Kulon 1: 52-53.

 4. Goławski A. 1997. Anomalie w ubarwieniu czernic (Aythya fuligula). Kulon 2: 53-55.

 5. Goławski A., Dombrowski A., Jędrzejewski M. 1997. Awifauna zalewu miejskiego w Siedlcach. Kulon 2: 17-32.

 6. Goławski A., Kasprzykowski Z. 1999. Drugi przypadek gniazdowania rybitwy białowąsej Chlodonias hybridus na Nizinie Południowopodlaskiej. Kulon 4: 74-76.

 7. Goławski A., Lewartowski Z. 1993. Najliczniejsze stanowiska lęgowe brzegówki Riparia riparia i świergotka polnego Anthus campestris na Nizinie Północnopodlaskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3: 108-110.

 8. Goławski A., Sachanowicz K. 1997. Występowanie mew (Laridae) w cyklu rocznym w Siedlcach. Kulon 2: 41-46.

 9. Kasprzykowski Z., Goławski A. 1998. Populacja bociana białego Ciconia ciconia na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu w latach 1984-85 i 1994. Kulon 3: 195-203.Adobe Reader

 10. Kuźniak S., Dombrowski A., Goławski A., Tryjanowski P. 1997. Stan i zagrożenia polskiej populacji ortolana Emberiza hortulana na tle sytuacji gatunku w Europie. Notatki Ornitologiczne 38: 141-150.Adobe Reader

 11. Rzępała M., Kasprzykowski Z., Goławski A., Górski A., Dmoch A. 1999. Awifauna Doliny Dolnej Narwi. Notatki Ornitologiczne 40: 23-44.Adobe Reader

 12. Sachanowicz K., Goławski A., Tabor A. 1999. Awifauna lęgowa stawów rybnych w Siedlcach w latach 1966-1998. Kulon 4: 55-63.

 

Udział w konferencjach

 1. 2017r., 12th International Congress of Ecology (INTECOL 2017 Beijing). August 20-25, 2017. Pekin, Chiny.
 2. 2017r., 11th Congress of the European Ornithologists’ Union. August 18-22, 2017. Turku, Finlandia.

 3. 2016r., 149. Jahrestagung 2016 in Stralsund Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. 28 September bis 3 Oktober 2016, Stralsund, Niemcy.

 4. 2016r., International Conference on Inventions and Innovations for Sustainable Agriculture 2016, 7-9 July 2016, Hua Hin, Tajlandia.

 5. 2015r., 34th International Ethological Conference, Cairns Convention Centre, 9th-14th August, Cairns, Australia.
 6. 2013r., 9th Conference of the European Ornithologists' Union, University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania.

 7. 2009r., Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki – Środowisko – Zagrożenia, Lublin, Polska.

 8. 2007r., 6th Conference of the European Ornithologists' Union, Wiedeń, Austria.

 9. 2007r., Konferencja Naukowa „Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce”, Siedlce, Polska.

 10. 2005r., 5th Conference of the European Ornithologists' Union, Strasbourg, Francja.

 11. 2004r., 16th International Conference of the EBCC, Erciyes University, Kayseri, Turcja.

 12. 2003r., XVIII Zjazd PTZool., Toruń, Polska.

 13. 2003r., 4th Conference of the European Ornithologists' Union – Chemnitz, Niemcy.

 14. 2002r., Dravci a sovy 2002 – Mikulov na Morave, Czechy.

 15. 2001r., 15th International Conference of the EBCC, Nyiregyhaza, Węgry.

 16. 2000r., 3rd International Ortolan Bunting Symposium, Jeziory, Polska.

 17. 1999r., XVII Zjazd PTZool., Słupsk, Polska. 

Dydaktyka

Wykłady

 • Zoologia
 • Zoologia z ekologią
 • Zoologia kręgowców
 • Ekologia społeczna w dobie globalizacji
 • Metodologia badań naukowych
 • Metodologia badań z elementami statystyki

Ćwiczenia

 • Zoologia
 • Zoologia kręgowców
 • Zoologia z ekologią
 • Podstawy ornitologii
 • Seminarium licencjackie
 • Metodologia badań z elementami statystyki


Wypromowani licencjaci:  
    

2008: Magdalena Zielińska


Wypromowani magistranci:
   

2016: Agnieszka Parapura, Adrian Polak

2013: Martyna Paczuska;

2012: Milena Budzyńska, Kamil Kryński, Cezary Sadowy;

2011: Sylwia Długosz, Marta Okuń, Katarzyna Słupska;

2010: Ewa Droś, Paweł Żmińczuk

Wypromowani doktoranci:

dr Kamil Kryński (2018r.)

dr inż. Emilia Mróz (2017r.)

 

Promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej:

dr Tomasz Stański (2015r.)

 

Opiekun naukowy doktorantów:   

mgr Martyna Paczuska